Περιεχόμενα


ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ LICENSE MANAGER ΚΑΙ ΤΟ CENTRAL

Περί εγκατάστασης γενικά

Εγκατάσταση του License Manager (LM)

Εγκατάσταση του CENTRAL

Εγκατάσταση του 1clickSTATISTICS - ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ρύθμιση του TEST4U-cert4u για την σύνδεση με τον LM

Βοήθεια για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν θα βρείτε στο forum: http://www.test4u.gr/forum

 

 

Μια μικρή περιγραφή για τις τρεις εφαρμογές.

License Manager (LM)
Μέσω της εφαρμογής License Manger (LM) βεβαιωνόμαστε πως οι κωδικοί της σχολής σας λειτουργούν εντός της σχολής.

CENTRAL
Μέσω της εφαρμογής CENTRAL μπορείτε να διαχειριστείτε:
τους μαθητές σας (παρακολούθηση επιδόσεων, ένταξη σε τμήματα, χρονοχρέωση του TEST4U και του cert4u, εμφάνιση ενημερωτικών μηνυμάτων στους μαθητές κατά τη χρήση του TEST4U κ.λπ.)
τους κωδικούς των TEST4U και cert4u, οι απενεργοποιήσεις (unregister) των κωδικών TEST4U και cert4u θα γίνονται μόνο μέσω της εφαρμογής CENTRAL

1clickSTATISTICS
Μέσω της εφαρμογής 1clickSTATISTICS:
μπορείτε να εγκαταστήσετε κεντρικά στατιστικά και την MySQL με ένα κλικ και να αποκτήστε μ' αυτόν τον τρόπο κεντρικά στατιστικά στη σχολή σας.
Έτσι θα μπορείτε να ελέγχετε τις επιδόσεις των μαθητών σας, να δίνετε σε κάθε μαθητή σας έναν κωδικό πρόσβασης στο TEST4U, cert4u, να αντιγράφετε εύκολα τα σετ ερωτήσεων που έχετε δημιουργήσει σε όλους τους υπολογιστές σας κ.λπ.