πως κάνουμε μάθημα με το web4u

ενεργοποιείτε στους υπολογιστές των μαθητών αλλά και του καθηγητή το students web4u (εννοείται ότι έχετε εγκαταστήσει το web4u και ότι αυτό λειτουργεί).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να πληκτρολογούν στον browser www.yahoo.gr και αντί να μεταβαίνουν στο κανονικό yahoo να μεταβαίνουν στο yahoo.gr του web4u.

Έτσι, αν π.χ. θέλουμε οι μαθητές να ανεβάσουν ένα αρχείο στο rapidshare θα κάνουμε το εξής:
  1. θα τους ζητήσουμε να επισκεφτούν την σελίδα www.rapidshare.com (θυμηθείτε ότι είμαστε στο περιβάλλον του web4u)
  2. θα τους ζητήσουμε να ανεβάσουν ένα αρχείο
  3. για να είμαστε σίγουροι όμως ότι το ανέβασαν θα ανοίξουμε το central, θα μεταβούμε στο web4u και από το εικονίδιο του rapidshare θα κάνουμε κλικ στα ανεβασμένα αρχεία. Εκεί θα εμφανίζονται όλα τα αρχεία που ανέβασαν οι μαθητές μας.
Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούμε όλες τις εφαρμογές του web4u. Οι καθηγητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι ποιές εφαρμογές υποστηρίζονται από το web4u. Για να δουν ποιές εφαρμογές υποστηρίζονται αρκεί να μεταβούν στο "μενού έναρξη/όλα τα προγράμματα/infolearn/students web4u".

Για να δημιουργήσετε λογαριασμούς για τις εφαρμογές του skype και του messenger, ενώ έχετε ενεργοποιήσει το students web4u, μεταβείτε στις σελίδες www.skype.com και www.hotmail.com αντίστοιχα.

Στη συνέχεια οι καθηγητές συνεχίζουν να παραδίδουν το μάθημά τους κανονικά. Τόσο απλά.