Το Τεστ Δεξιοτήτων του TEST4U

Δημιουργία υποκατηγορίας
Εισαγωγή νέας ερώτησης πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, και εισαγωγής κειμένου
Προχωρημένα χαρακτηριστικά:
Πληκτρολόγηση νέων ερωτήσεων στο excel
Εισαγωγή νέων ερωτήσεων από το excel
Εξαγωγή ερωτήσεων στο excel
Εισαγωγή φωτογραφιών
Εισαγωγή ερωτήσεων από αρχείο τύπου .question
Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο τύπου .question
Φάκελος φωτογραφιών

Ανοίγουμε το TEST4U EDU και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο "Προσθήκη ερωτήσεων", εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κάνουμε διπλό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας.
Θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα:

Επάνω και αριστερά εμφανίζονται οι κατηγορίες και δεξιά οι ερωτήσεις που περιέχει αυτή η κατηγορία. Αμέσως από κάτω εμφανίζονται η διατύπωση της ερώτησης, οι πιθανές απαντήσεις καθώς και ο χώρος για την εισαγωγή της θεωρίας για την συγκεκριμένη ερώτηση.

Δημιουργία υποκατηγορίας

Οι νέες ερωτήσεις εισάγονται σε υποκατηγορίες. Για να δημιουργήσουμε μια νέα υποκατηγορία επιλέγουμε μια κατηγορία, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε "Προσθήκη υποκατηγορίας" όπως μπορούμε να δούμε και στην επόμενη εικόνα.

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε το όνομακαι η υποκατηγορία είναι έτοιμη

Εισαγωγή νέας ερώτησης πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, και εισαγωγής κειμένου

Για να εισάγουμε μια νέα ερώτηση, επιλέγουμε την κατηγορία, και ακολουθούμε τα βήματα της παρακάτω εικόνας:Προχωρημένα χαρακτηριστικά:

Πληκτρολόγηση νέων ερωτήσεων στο excel:

Αυτός είναι ένας δεύτερος τρόπος εισαγωγής ερωτήσεων. Κύριο πλεονέκτημά του είναι η ταχύτητα εισαγωγής των νέων ερωτήσεων.

Στην υποκατηγορία στην οποία θέλουμε να εισάγουμε ερωτήσεις κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε "Πληκτρολόγηση νέων ερωτήσεων στο excel"

Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

Μεταβαίνουμε στο φύλλο εργασίας, αναλόγως του τύπου των ερωτήσεων που θέλουμε να εισάγουμε.

Αν π.χ. θέλουμε να εισάγουμε μόνο ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μεταβαίνουμε στο δεύτερο φύλλο οπότε εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

στη συνέχεια πληκτρολογούμε τις ερωτήσεις μας. Για να τις εισάγουμε στο ΤΕΣΤ θα πρέπει και να τις επιλέξουμε όπως μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα. Προσοχή επιλέγουμε τα κελιά των ερωτήσεων και όχι και τις στήλες (π.χ. ποια είναι σωστή, θεωρία κ.λπ.) όπως μπορούμε να δούμε στην επόμενη εικόνα.

Μετά την επιλογή μεταβαίνουμε στο τεστ μας, κάνουμε δεξί κλικ στην υποκατηγορία που θέλουμε και επιλέγουμε εισαγωγή ερωτήσεων από το excel.

Εισαγωγή νέων ερωτήσεων από το excel

Στην περίπτωση που κάποιος φίλος, μας έχει δώσει τις ερωτήσεις του, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε "Εισαγωγή νέων ερωτήσεων από το excel" για να τις εισάγουμε στο δικό μας ΤΕΣΤ. Προσοχή επιλέγουμε τα κελιά των ερωτήσεων και όχι και τις στήλες (π.χ. ποια είναι σωστή, θεωρία κ.λπ.) όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Εξαγωγή ερωτήσεων στο excel

Αν θέλουμε, μπορούμε να εξάγουμε τις ερωτήσεις που πληκτρολογήσαμε στο ΤΕΣΤ για να τις δώσουμε σε κάποιον φίλο μας. Κάνουμε δεξί κλικ στην υποκατηγορία που μας ενδιαφέρει και επιλέγουμε Εξαγωγή ερωτήσεων στο excel. Αν θέλουμε να εξάγουμε όχι μια άλλα όλες τις υποκατηγορίες μαζί με τις φωτογραφίες τους, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο "Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο τύπου .question"

Εισαγωγή φωτογραφιών

Για την διατύπωση της ερώτησης, για τις πιθανές απαντήσεις καθώς και για την αντίστοιχη θεωρία μπορείτε να εισάγετε και φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες εισάγονται με δύο τρόπους:

α) με μεταφορά και απόθεση (με drag 'n drop). Όπως μπορείτε να δείτε και στην επόμενη εικόνα, σύρετε την φωτογραφία από τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται αποθηκευμένη, επάνω στην αντίστοιχη απάντηση.

β) ανοίγετε το Photoshop και επιλέγετε την φωτογραφία. Στη συνέχεια, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού αριστερά από κάθε ερώτηση (στον γκρι χώρο) και μόλις εμφανιστεί το + κάντε κλικ επάνω του για να εισαχθεί αυτόματα η φωτογραφία στο ΤΕΣΤ.

Για να διαγράψετε κάποια φωτογραφία, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω της και μόλις εμφανιστούν τα τρία εικονίδια κάντε κλικ στο χ για την διαγραφή

Εισαγωγή ερωτήσεων από αρχείο τύπου .question

Ο καλύτερος τρόπος εισαγωγής ερωτήσεων είναι χρησιμοποιώντας το αρχείο τύπου .question Σ' αυτήν την περίπτωση εισάγουμε με μια κίνηση όλες τις υποκατηγορίες μιας κατηγορίας.

Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο τύπου .question

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο εξάγουμε με μια κίνηση όλες τις υποκατηγορίες μιας κατηγορίας. Όλες οι υποκατηγορίες μιας κατηγορίας, οι ερωτήσεις τους καθώς και οι φωτογραφίες τους αποθηκεύονται σε ένα αρχείο.

Φάκελος φωτογραφιών

Εάν έχετε στήσει κεντρικά στατιστικά, τότε οι ερωτήσεις θα αποθηκεύονται στην κεντρική βάση δεδομένων.
Οι φωτογραφίες των ερωτήσεων που θα προσθέσετε θα πρέπει να βρίσκονται σε έναν κοινόχρηστο φάκελο.
Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο φάκελο στον server με όνομα π.χ. \\Server\central\images
Θα πρέπει να ορίσετε όλα τα TEST4U να βλέπουν αυτόν τον φάκελο για τις φωτογραφίες.
Αυτό γίνεται μέσα από τις Ρυθμίσεις και από την καρτέλα Φωτογραφίες